Ładowanie strony... Proszę czekać...

Piątek,
23. Lutego 2024

Kongres odbędzie się za
[clock]


Zgłoś grupę

INFORMACJE DLA OPIEKUNA GRUPY
  1. Opiekun grupy organizuje grupę uczestników Kongresu liczącą co najmniej 24 osoby + kierownik grupy.
  2. Zbiera wypełnione formularze zgłoszeń indywidualnych i sprawdza ich poprawność.
  3. Wypełnia formularz zgłoszeniowy dla zgłoszenia grupowego, podając swoje dane oraz liczbę osób w grupie.
  4. Zebrane dane (formularz zgłoszenia grupowego wraz z załączonymi zgłoszeniami indywidualnymi uczestników) przesyła na adres biura Kongresu lub wprowadza je do sytemu przez stronę internetową w terminie do 15 kwietnia 2007 r. Po tym terminie tylko w bezpośrednim kontakcie z organizatorem.
  5. Zbiera opłaty od uczestników i przekazuje je łącznie na konto Kongresu. Przekazanie całej wpłaty jest warunkiem wydania kart wstępu dla całej grupy.
  6. Przyznane przez organizatora Kongresu (według kolejności zgłoszeń) karty wstępu (identyfikatory) zostają wysłane pocztą na adres kierownika grupy, który przekazuje je uczestnikom.
  7. Występuje w imieniu członków swojej grupy wobec organizatorów Kongresu, przy czym przysługuje mu pierwszeństwo w obsłudze recepcyjnej.
  8. Kierownik grupy 24 os. +1 jest uprawniony do 50% zniżki opłaty kongresowej.
  9. Kierownik grupy liczącej 49 os. + 1 jest uprawniony do całkowitego zwolnienia z opłaty kongresowej.
  10. Kierownik grupy organizuje noclegi dla członków swojej grupy we własnym zakresie.

Proszę wybrać język, który Pan/Pani najlepiej rozumie:

Medale
Okolicznościowe


Honorowy Przewodniczący Komitetu

Abp Kazimierz Majdanski

.::Komitet Honorowy::.