Ładowanie strony... Proszę czekać...

Wtorek,
5. Grudnia 2023

Kongres odbędzie się za
[clock]DEKLARACJA z WARSZAWY
IV Światowego Kongresu Rodzin
Warszawa, 11-13 maja 2007 r.


Zebrani na IV Światowym Kongresie Rodzin, chcemy z całą mocą bronić Prawdy o rodzinie, przypomnieć jej misję wspólnoty miłości i życia, wzywać do poszanowania jej niezbywalnych praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny1.

Rodzina jest dziełem Boga, podstawową ludzką wspólnotą, opartą na nierozerwalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety, wspólnotą miłości otwartej na życie, środowiskiem, w którym poczynają się, przychodzą na świat i wzrastają nowi ludzie2.

„Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę”3,a także, że: „Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny”4, zdrowe – to znaczy wierne swojemu powołaniu małżeńskiemu i rodzicielskiemu.

Takie rodziny niosą dzisiejszemu światu:
- wierność Prawdzie Bożej w miejsce relatywizmu,
- prawdziwą miłość, będącą całkowitym i bezinteresownym darem z siebie w miejsce hedonizmu,
- wierne trwanie aż do śmierci w miejsce braku odpowiedzialności za los najbliższych,
- poszanowanie życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci w miejsce dyskryminacji i eksterminacji najsłabszych,
- radość z każdego dziecka przychodzącego na świat w miejsce lęku przed dzieckiem wyrażonym w mentalności antykoncepcyjnej,
- tworzenie zdrowego środowiska wychowawczego, w którym wzrastają młode pokolenia w miejsce fałszywych ideologii propagujących demoralizację.

I tak rodzina niesie Europie i światu „wiosnę” cywilizacji miłości i życia w miejsce „demograficznej zimy”.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim wspólnotom religijnym, które potwierdzają tą prawdę. Spotykając się w Warszawie, stolicy Polski, ojczyźnie Jana Pawła II, dziękujemy Bogu za Jego nauczanie o zamyśle Bożym wobec małżeństwa i rodziny, za wielką miłość dla rodzin, za ochronę życia oraz jego modlitwę i cierpienie ofiarowane w intencji rodzin.

Dziękujemy Jego następcy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, który kontynuuje to świadectwo Prawdy o życiu i rodzinie.

Dziękujemy wszystkim, którzy służą rodzinie, którzy jej bronią.

Dziękujemy każdej rodzinie, będącej prawdziwie znakiem nadziei we współczesnym świecie.

Dziękujemy wszystkim małżonkom, ojcom i matkom, którzy trwają w wiernej miłości i otwierają swe serca na przyjęcie nowego życia.

Zwracamy się z apelem do wszystkich:

- Kościołów i Wspólnot religijnych, aby głosiły prawdę o życiu, małżeństwie i rodzinie potwierdzając, że jest pierwszą wspólnotą wiary i szkołą wszystkich powołań.

- Wzywamy rządzących i polityków, aby rodzina stała się podmiotem polityki jako podstawowe i niezbywalne dobro w służbie narodowi. Apelujemy, aby chronili życie każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci, kładąc nacisk na wychowanie dzieci, które jest podstawowym prawem rodziców. Apelujemy by chronić młodych ludzi przed demoralizacją i promować ekonomiczne rozwiązania prowadzące do godnych warunków życia wszystkich rodzin. Odpowiedzią na to wezwanie niech będzie ogłoszenie roku 2008 jako Roku Rodziny.

- Zwracamy się do ludzi nauki, by swoją wiedzą służyli sprawie rodziny.

- Prosimy lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bronili prawa do wolność sumienia i wiernie stali na straży ludzkiego życia, szczególnie, gdy jest ono najsłabsze i zagrożone.

- Wzywamy przedstawicieli mediów, by służyli prawdzie, wskazywali prawdziwe zagrożenia i potrzeby rodziny, by nieśli młodym ludziom wartości, które służą rzeczywistemu trwałemu rozwojowi człowieka.

- Prosimy młodych, aby szukali mądrości, wybrali życie, chronili swoje serca i ciało oraz wzrastali w prawdzie i wiernej miłości.

- Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby byli z rodzinami i pomagali odbudować nadzieję i służyli im pomocą w trudnościach.

A wreszcie my rodziny zgromadzone na IV Światowym Kongresie Rodzin zwracamy się do wszystkich rodzin: „Nie bójcie się”! Bądźmy jedno! Bądźmy znakiem nadziei! Wspierajmy się nawzajem niosąc szczęście i radość!

Nieśmy nadzieję wszystkim ludziom by ich twórczy entuzjazm przyniósł wiosnę dla Europy i świata.

1. Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym 22 października 1983 r.

2. Rodzina pierwszą i podstawową komórką «ekologii ludzkiej»”. To w niej „człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym”. Jest też rodzina „sanktuarium życia”, „miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. Wbrew tak zwanej kulturze śmierci, rodzina stanowi ośrodek kultury życia” (Centesimus annus, 39).

3. Familiaris consortio, 86

4. Z przemówienia Jana Pawła II w Szczecinie, 11. VI. 1987


Medale
Okolicznościowe


Honorowy Przewodniczący Komitetu

Abp Kazimierz Majdanski

.::Komitet Honorowy::.